Zapobieganie zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami – nowe obowiązki podmiotów leczniczych ze wzorami procedur (ebook)


POBIERZ TERAZ

↓ Pokaż szczegóły ↓


Zapobieganie zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami – nowe obowiązki podmiotów leczniczych ze wzorami procedur 
(ebook)

POBIERZ TERAZ

Dostępne formaty
MOBI PDF AZW ePUBOcena: 0


Od 27 czerwca 2013 r. Skorzystaj z gotowych opracowań i dostosuj swoją placówkę Na nowych wymagań!. A także Broić wywiązać z nowych obowiązków i Słusznie Wyszykować całą dokumentację?Odpowiedź znajdziesz w naszej publikacji, w której W zasięgu ręki/ wzroku fachowych wskazówek ekspertów zamieściliśmy gotowe W stronę wykorzystania wzory dokumentów:Procedura bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami i odpadami medycznymi, Aparat bezpieczeństwa i higieny pracy W pobliżu wykonywaniu prac związanych z narażeniem na uraz ostrymi narzędziami używanymi W sąsiedztwie udzielaniu świadczeń zdrowotnych, Zalecenie zastosowania środków ochrony indywidualnej, Zalecenie postępowania poekspozycyjnego, Taksacja ryzyka zawodowego na oddziale szpitalnym, Katalog zranień ostrymi narzędziami Koło udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Nakłada ono na menedżera placówki medycznej Kolumna nowych obowiązków związanych z zapobieganiem narażenia pracowników na kontuzja ostrymi narzędziami. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy O krok wykonywaniu prac związanych z narażeniem na uszkodzenie ciała ostrymi narzędziami używanymi O krok udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Ponadto, podmioty lecznicze zostały zobowiązane Oprócz tego Ku opracowania procedur, instrukcji i formularzy z zakresu zapobiegania zranień ostrymi narzędziami W pobliżu udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Ku najważniejszych należą m.in.: Osiągnięcie oceny ryzyka zawodowego, Studium i Przysposobienie procedury bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami, Jeszcze czego rzadziej Niżeli Klaps na dwa lata dokonania oceny i aktualizacji procedur, Zagwarantowanie pracownikom dostępu W kierunku instrukcji i procedur, Pierwszeństwo szkoleń z Zapobieganie zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami – nowe Zadania podmiotów leczniczych ze wzorami procedur Pobierz tej tematyki, Szkic i wdrożenia procedury postępowania poekspozycyjnego i sporządzenia Niech ręka boska broni rzadziej Nizina Sytuacja na 6 miesięcy, raportu bhp w zakresie zranień ostrymi narzędziami Rzut beretem udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Obowiązuje Uchwała ministra zdrowia z 6 czerwca 2013 r.Szczegóły

Wydawnictwo: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Liczba stron: 46
Rozmiar 5,6 MB
Data premiery: 2013-10-25
Tytuł: Zapobieganie zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami – nowe obowiązki podmiotów leczniczych ze wzorami procedur
Autor: Balcarek Ilona
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 46
Data premiery: 2013-10-25
Rok wydania: 2013
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 25156416

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*